CHÀO NĂM HỌC MỚI 2021-2022!
Thứ tư, 12/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 474

CÔNG VĂN RÀ SOÁT CƠ CẤU, ĐĂNG KÝ NHU CẦU, CỬ VIÊN CHỨC DỰ THI THĂNG HẠNG GV THPT

Thực hiện công văn số 5755 ngày 27/12/2019 của UBND TP Hà Nội về việc tổ chức thi thăng hạng GV từ hạng 2 lên hạng 3. Nhà trường thông báo tới các CBGV có đủ tiêu chuẩn rà soát, làm hồ sơ dự thi.

Tác giả: Phòng văn thư
Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98