CHÀO NĂM HỌC MỚI 2021-2022!
Thứ bảy, 16/2/2019, 0:0
Lượt đọc: 763

Thông báo chỉ tiêu kế hoạch biên chế, hợp đồng lao động năm 2019 của Trường THPT Hồng Thái

THÔNG BÁO!

Thực hiện Thông báo số 5810 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trường THPT Hồng Thái công khai chỉ tiêu kế hoạch biên chế, hợp đồng lao động năm 2019

Tác giả: Phòng văn thư

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105