Hiệu trưởng

Phạm Huy Thiệp
Phạm Huy Thiệp

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hồng Hà - Đan Phượng - Hà Nội

Trình độ: Thạc sĩ quản lý

Vị trí công tác: Giảng dạy Vật lý

Điện thoại cơ quan: 02433817443

Điện thoại riêng: 0963875868

Email liên lạc: c3hongthai@hanoiedu.vn

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Quý Chung
Nguyễn Quý Chung

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội

Trình độ: Đại học

Vị trí công tác: Giảng dạy Vật lý

Điện thoại cơ quan: 02433817281

Điện thoại riêng: 0385430955

Email liên lạc: nguyenquychung@gmail.com

Phụ trách Công tác Đoàn thể
Nguyễn Thị Thơm
Nguyễn Thị Thơm

Ngày sinh: 18/11/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hồng Hà - Đan Phượng - Hà Nội

Trình độ: Thạc sỹ Sinh học

Vị trí công tác: Giảng dạy Sinh học

Điện thoại cơ quan: 02433817654

Điện thoại riêng: 0985345567

Email liên lạc: nguyenthom75@gmail.com

THPT HỒNG THÁI

Cụm 8 - Xã Hồng Hà - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội

Email: c3hongthai@hanoi.edu.vn

Điện thoại: 02433.817.259

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích