CHÀO NĂM HỌC MỚI 2021-2022!
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 12/12/2019
Lượt đọc: 106

Quyết định v/v điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019

Số/Ký hiệu: 2022/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 26/11/2019
Ngày có hiệu lực: 26/11/2019
Người ký: Chử Xuân Dũng - GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
Nội dung:

152