CHÀO NĂM HỌC MỚI 2021-2022!
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 2/10/2020
Lượt đọc: 193

TIỂU SỬ TÓM TẮT CBCC THEO MẪU 3a QUYẾT ĐỊNH 06/2007/QĐ-BNV NGÀY 18/6/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BNV

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 16/6/2007
Ngày có hiệu lực: 18/6/2007
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: mau_03a-bnv-2007_210202010.doc
Nội dung:

105